Colofon

Copyright © 2006-2024 by W&L Internationale Golf AG

Bedrijf: W&L Internationale Golf Aktiengesellschaft

Hoofdvestiging van de onderneming:
Golfanlage Am Alten Fliess
Am Alten Fliess 66
50129 Bergheim-Fliesteden
Duitsland

Management: Ralph Ley, Klaus Finger
Voorzitter van de raad van commissarissen: Hanns H. Elwert
HR Keulen: HRB 42889
Belastingsnr.: DE 813360174
Btw-nummer: 224/5748/1025

Tel: +49 (0) 2238 - 84669 14
Fax: +49 (0) 2238 - 84669 23
E-mail-info: info@awgc.com
Website: www.awgc.com

CONCEPT, ONTWERP en IMPLEMENTATIE

Design:
Radikant

Corporate Design & Interactive Branding
Radikant GmbH
Schaafenstraße 25
50676 Köln
Duitsland
Telefoon: +49 221 - 47 67 28 - 10
https://www.radikant.com

Internetagentschap:
ruhmesmeile

ruhmesmeile GmbH
Schumannstr. 15
53113 Bonn
Duitsland
Telefoon: +49 228 - 68 89 66 - 20

Schaafenstraße 25
50676 Köln
Duitsland
Telefoon: +49 221 - 47 67 28 - 20
https://ruhmesmeile.com

Softwareontwikkeling:
Taktsoft

Taktsoft GmbH
Mozartstr. 4-10
53115 Bonn
Duitsland
Telefoon: +49 228 - 22 74 35 - 10
https://www.taktsoft.com

Juridische kennisgeving/voorwaarden voor deelname aan de verlotering

Voor alle verlotingen met wekelijkse prijzen als onderdeel van de Mercedes‑Benz After Work Golf Cup wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag. Contante uitbetaling van prijzen is niet mogelijk. Geen enkele winst kan worden overgedragen, uitgesteld of geruild. De procedure voor het bepalen van de winnaars gebeurt naar eigen goeddunken van W & L Internationale Golf AG.

Alle geregistreerde deelnemers die in het kader van de serie aan de Mercedes‑Benz After Work Golf Cup tijdens de betreffende verlotingsweek aan een tornooi deelnemen, hebben het recht om aan de verloting deel te nemen.

Juridische informatie en disclaimer

1. Inhoud van het onlineaanbod

De auteur biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, hetzij door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van schade die aantoonbaar veroorzaakt werd door opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is de auteur uitsluitend dan aansprakelijk, als hij kennis had van de inhoud daarvan, en het voor hem technisch mogelijk is en redelijkerwijs van hem kon worden verwacht het gebruik in het geval van onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites werd geïdentificeerd. Op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte of gelinkte pagina's, heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden sites die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, alsmede voor externe bijdragen in de door de auteur gecreëerde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhavig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Voor zover in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (bv. e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijkerwijs kan worden vereist – ook toegestaan zonder de vermelding van dergelijke gegevens resp. door de vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van websites mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres echter door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. Daarnaast kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) de beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren.

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar http://www.google.com/analytics/terms/en.html of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._nonymizeIp" uitgebreid werd om een anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod dat naar deze pagina verwijst. Indien delen of afzonderlijke bewoordingen van deze verklaring niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wetgeving, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onaangetast.